Vaše údaje sú

v bezpečí.

Vaše údaje sú v bezpečí.