vyziva

VÝŽIVA JE SILNÁ ZBRAŇ, STAČÍ JU LEN SPRÁVNE NAMIERIŤ!

Hľadanie kvalitných informácií a orientácia vo svete výživy je práca na celý život a na plný úväzok. Cieľom je získať samostatnosť pri výbere, spôsobe spracovania a manipulácií s jedlom vzhľadom na svoje individuálne podmienky. Naučím Vás chytať ryby najlepšie ako viem, ale ryby Vám predávať nebudem! Optimálna výživa je esenciálna pre trvalé zdravie, vitalitu a vysokú úroveň energie. Keď to zvládnete – Váš osobný potenciál je pripravený na absolútny rozlet.

Ponúkam vám nasledovné spôsoby spolupráce:

(pre viac info kliknite na obrázok alebo text nižšie)


1. OSOBNÝ VÝŽIVOVÝ PLÁN 

 Získajte vlastný systém stravovania

 

2. EXKURZIA V OBCHODE 

Spoznajte osobne kľúčové potraviny

 

3. INDIVIDUÁLNY COACHING

Komplexné vylepšenie vašej životosprávy

 

4. ODBORNÁ KONZULTÁCIA

Konkrétne odpovede na konkrétne otázky

 

1. OSOBNÝ VÝŽIVOVÝ PLÁN

Získajte vlastný systém stravovania

plsneat

 • Pre koho je táto služba určená a ako mi môže pomôcť?
 • Popis služby. Čo dostanem za svoje peniaze?
 • Čo mám spraviť ak mám o ňu záujem?
 • Aká je cena za Osobný výživový plán?

1. Pre koho je táto služba určená a ako mi môže pomôcť?

Kliknite pre náhľad stravovacieho režimu

Predstavte si, že dokážete byť tvorcom svojho vlastného systému stravovania, ktorý Vás bude poháňať vpred v pracovnom aj osobnom živote. Umožní rozvíjať váš osobný potenciál a nebude „brzdou“ pri dosahovaní mentálnych a fyzických výkonov. Zaujíma vás rýchlejšia regenerácia, stabilná hladina energie alebo úprava telesného zloženia?
Nech už sú vaše skúsenosti s jedálničkami „na mieru“ akékoľvek – toto rozhodne nie je ďalší pokus o odovzdanie 100 krát skopírovaného jedálnička (ako je to bežné v mnohých fitnesscentrách a u fitness trénerov). Dôkladná vstupná anamnéza umožňuje zozbierané informácie pretaviť do jedného celku ušitého na vašu individualitu. Tento personalizovaný dokument je prispôsobený Vášmu doterajšiemu životnému štýlu, pracovnému režimu i časovým možnostiam.

2. Popis služby. Čo dostanem za svoje peniaze?

Osobný výživový plán vytvorený pomocou špičkového nástroja sa skladá z niekoľkých súčastí, ktoré na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú:

 • Analýza aktuálneho stavu a hĺbková diagnostika stravovacích návykov
 • Nastavenie energetického príjmu a pomeru makroživín (sacharidy, bielkoviny, tuky)
 • Zoznam / databáza odporúčaných potravín z každej kategórie makroživín
 • Navrhovaná doplnková výživa a zásady pitného režimu (v prípade športovcov a pohybovo aktívnych ľudí)
 • Zoznam / databáza potravín, ktoré su nevhodné a neodporúčané
 • 5 až 10 kombinácií (jedál) na každú dennú dobu vrátane parametrov ako trojpomer makroživín (S, B, T) glykemický index či glykemická nálož
 • Kompletné recepty ku každému jedlu aj s množstvom jedla v kuchynských mierach (PL, hrsť, kopček apod.)
 • Tipy a inštrukcie pri stravovaní v neštandardných situáciách (cestovanie, návštevy apod.)
 • Zásadné opatrenia a konkrétne inštrukcie smerom k optimálnej životospráve
 • + Nadväzujúca konzultácia za účelom ujasnenia detailov aplikácie jedálnička v praxi (termín si určíte sami)

>>> PRÍKLAD STRAVOVACIEHO REŽIMU TU <<<

 >>> VZOROVÝ REPORT DIAGNOSTIKY TU <<<

3. Čo mám spraviť ak mám o službu záujem?

Stiahnite si vstupný formulár (.DOC / .PDF) a vyplňte ho na základe inštrukcií. Zašlite mi ho naspať mailom. Následne sa vám ozvem ohľadom detailov ďalšieho postupu.
Ešte pred kompletizáciou osobného výživového plánu je potrebné uhradiť platbu. Do troch pracovných dní od prevodu bude dokument pripravený na odovzdanie v elektronickej resp. tlačenej podobe. Interpretácia obsahu a záverečné odporúčania prebehnú osobne alebo online (cca 60 minút).

4. Aká je cena?

Cena za Osobný výživový plán je 79 Eur.

 

2. EXKURZIA V OBCHODE

 Spoznajte osobne kľúčové potraviny

nákup, potraviny, nakupovanie

 • Pre koho je táto služba určená a ako mi môže pomôcť?
 • Popis služby. Čo dostanem za svoje peniaze?
 • Čo mám spraviť ak mám o ňu záujem?
 • Aká je cena za Exkurziu v obchode?

1. Pre koho je táto služba určená a ako mi môže pomôcť?

Čoraz viac ľudí v súčasnosti stráca schopnosť rozoznať skutočné potraviny od tých pekne zabalených, ale obsahovo prázdnych produktov. Bežný spotrebiteľ čelí neustálemu tlaku zo strany marketingu v podobe sofistikovanej reklamy, lesklých obalov, akciových zliav či ochutnávok. Je nutné priznať, že 90% sortimentu supermarketov tvoria technologicky spracované potraviny, ktoré nás robia tučnejších, chorľavejších, menej výkonných a viac závislých na jedle, ktoré nás odďaľuje od nášho cieľa.

Pokiaľ sa chcete zorientovať v zložení výrobkov a získať zručnosť efektívneho nakupovania tých správnych potravín – táto exkurzia Vám rozšíri obzory natoľko, že sa na potraviny v regáloch už nikdy nebudete pozerať tak ako doteraz.

2. Popis služby. Čo dostanem za svoje peniaze?

Počas exkurzie v obchode sa naučíte orientovať v zložení výrobkov a vyberať si skutočné potraviny, ktoré sú silným nástrojom pre získanie zdravého, silného a pekného tela. Prejdeme si jednotlivé druhy potravín a vysvetlíme si prečo drvivú väčšinu sortimentu v obchode vôbec nepotrebujeme a ako nájsť „ihlu v kope sena v podobe kvalitných potravín“. Predstavte si, ako stúpa úroveň vašej energie a váš život dostáva nový rozmer – to všetko vďaka získaniu kľúčovej zručnosti nákupu tých správnych potravín. Pokiaľ dokážete oddeliť zlato od pliev – ste na tej najlepšej ceste ako dosiahnuť váš cieľ! Garantujem Vám, že za týchto 90 minút sa kompletne zmení váš pohľad na nakupovanie.

Bonusom k tejto službe je vzdelávací dokument „Môj nákupný košík“, v ktorom nájdete všetky kľúčové druhy a kategórie potravín aj s informáciami o dostupnosti v konkrétnych obchodoch.

3. Čo mám spraviť ak mám o ňu záujem?

Ešte pred samotnou exkurziou je potrebné zaslať mi vyplnený formulár, (.DOCX / .PDF)  kde mi načrtnete váš životný štýl, priority a najmä váš typický nákupný zoznam alebo jednoducho kvalitnú fotografiu obsahu chladničky resp. potravinovej skrinky. Zároveň navrhnete termíny stretnutia a preferovaný názov obchodu, kde chodíte najčastejšie. Po krátkej analýze týchto údajov budeme vedieť upriamiť pozornosť pri exkurzii na konkrétne špecifiká výberu potravín.

4. Aká je cena?

Cena za Exkurziu v obchode je 19 Eur.

 

3. INDIVIDUÁLNY COACHING

 Komplexné vylepšenie vašej životosprávy

balance_

 • Pre koho je táto služba určená a ako mi môže pomôcť?
 • Popis služby. Čo dostanem za svoje peniaze?
 • Čo mám spraviť ak mám o ňu záujem?
 • Aká je cena za Individuálny Coaching?

1. Pre koho je táto služba určená a ako mi môže pomôcť?

Nezáleží na tom či ste manažér, študent, právnička, športovec alebo úradník – aplikácia kľúčových princípov v praxi umožní posunúť Váš level energie na novú úroveň!

Poznáte určité zásady výživy a máte celkom slušné vedomosti? Potrebujete preniesť tieto pravidlá do praxe a do reálneho života? Máte záujem naučiť sa ako efektívne obnovovať sily a regenerovať? Vedzte, že Vaše zdravie, úroveň energie, mentálna či fyzická kondícia a celý aktuálny stav metabolizmu sú výsledkom návykov, ktoré máte.

2. Popis služby. Čo dostanem za svoje peniaze?

Individuálny coaching znamená postupné nastavenie pilierov výživy resp. životosprávy. Získate a upevníte si kľúčové postoje, ktoré vám pri výbere jedla a spôsobe jeho spracovania umožnia dosiahnuť vaše ciele.
Jedná sa o sériu piatich konzultácií, ktoré na seba úzko nadväzujú. Počas nich sa postupne učíme zapracovať do praktického života najdôležitejšie výživové princípy. Pomocou malých úloh, analýzy skonzumovaného jedla a pozitívnej motivácie dostávame teoretické odporúčania z papiera do praxe tak, aby sa stali súčasťou Vášho nového systému optimálnej výživy. Súčasťou záverečného zhodnotenia je aj kvantifikácia (meranie) progresu a posunu vzhľadom na vopred vytýčené ciele.

3. Čo mám spraviť ak mám o ňu záujem?

Vyplňte vstupný dotazník, ktorý si stiahnete tu (.DOCX / .PDF). Na váš mail vám následne prídu všetky potrebné informácie a inštrukcie. Po zozbierani dôležitých údajov o vašej situácií vám zavolám a dohodneme si zvyšné detaily spolupráce.
V prípade, že konzultácia prebehne online platbu je potrebné uhradiť vopred. V prípade osobného stretnutia je možné platbu uhradiť na mieste. Sériu piatich konzultácií je potrebné rozložiť na obdobie max. 3 mesiacov, nakoľko po uplynutí tejto doby nie je možné službu čerpať.

4. Aká je cena?

Cena Individuálneho Coachingu je 99 Eur.

 

4. ODBORNÁ KONZULTÁCIA

 Konkrétne odpovede na konkrétne otázkyporadenstvo, rada

 • Pre koho je táto služba určená a ako mi môže pomôcť?
 • Popis služby. Čo dostanem za svoje peniaze?
 • Čo mám spraviť ak mám o ňu záujem?
 • Aká je cena za Odbornú konzultáciu?

1. Pre koho je táto služba určená a ako mi môže pomôcť?

Pod tlakom dezinformácií zo strany médií sa čoraz viac ľudí dostáva do slepej uličky. Mnohí podliehajú ilúziám o výžive či životospráve a strácajú tak kontrolu nad svojim vzhľadom, zdravím či kondíciou. Nech sú vaše ciele akékoľvek (estetika, trvalé zdravie, mentálna či fyzická výkonnosť) – výživa je silnou zbraňou, ktorú treba vedieť len správne namieriť tzn. individualizovať.
Pokiaľ Vás už nebavia až príliš všeobecné a nepoužiteľné informácie, ktoré nerešpektujú váš životný štýl, špecifické ciele a aktuálnu situáciu – táto služba je presne pre Vás!

2. Popis služby. Čo dostanem za svoje peniaze?

Pomocou otvorenej konzultácie a vopred pripraveného scenára dokážeme posunúť kvalitu vášho života na úplne inú úroveň. Dĺžka konzultácie je 60-75 minút. Aby bola táto služba pre vás maximálne efektívna a užitočná, je potrebné ešte pred samotným stretnutím zozbierať špecifické informácie o vašej situácií. Následným vyhodnotením Vašich stravovacích návykov a životného štýlu dokážeme pristúpiť ku konkrétnym riešeniam rýchlejšie.
Čo to znamená pre vás? Na konzultácií budem „v obraze“ a Vy dostanete zrozumiteľné informácie použiteľné vo Vašich podmienkach. Odhalíme prekážky na ceste za Vašim cieľom a pomocou konkrétnych odporúčaní ich zvládnete prekonať.

3. Čo mám spraviť ak mám o ňu záujem?

Vyplňte vstupný dotazník (.DOCX / .PDF) a zašlite mi ho späť. Po zozbieraní dôležitých údajov o vašej situácií vám zavolám a dohodneme si presný čas a formu konzultácie. V prípade, že konzultácia prebehne online platbu je potrebné uhradiť vopred. V prípade osobného stretnutia je možné platbu uhradiť na mieste.

4. Aká je cena?

Cena odbornej konzultácie je 19 Eur (*v prípade skupinovej konzultácie cena podľa dohody).